Aus den Fotoalben des Major a.D. Albrecht Baer

Sammlung Gottstein
Lagerszene franz.Ritter der Renaissance